Tin tức

NHÔM SINGHAL THAM DỰ DIỄN ĐÀN DOANH NGHIỆP NGÀNH NHÔM VIỆT NAM 2023

Tham dự hội nghị, Nhôm SINGHAL cùng các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong hệ sinh thái ngành nhôm Việt Nam đã lắng nghe ý kiến của các chuyên gia, đại diện các bộ ngành để tháo gỡ khó khăn và định hướng hỗ trợ phát triển cho toàn ngành nhôm.

Nhôm SINGHAL đã cùng các doanh nghiệp thảo luận các giải pháp, định hướng phát triển ngành cũng như nhận được các ý kiến góp ý xác đáng và thực tiễn của lãnh đạo các doanh nghiệp trong ngành.

Sau khi đại diện Hiệp hội Nhôm báo cáo hiện trạng ngành, Diễn đàn đã được các chuyên gia, các bộ ngành, cơ quan quản lý đã chia sẻ thông tin, quan điểm và định hướng phù hợp giúp các doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay và giúp cho toàn ngành nhôm phát triển bền vững.

Theo đó, Việt Nam là thị trường xây dựng tăng trưởng thứ 4 của khu vực châu Á. Với các mục tiêu lớn về cơ sở hạ tầng, nhà ở thì đây chính là động lực phát triển của ngành trong giai đoạn tiếp theo. Với lợi thế về nguồn nguyên liệu, các chuyên gia cho rằng, bên cạnh sự đồng hành, hỗ trợ từ phía cơ quan chức năng thì vai trò của doanh nghiệp trong việc chọn sân chơi, lối chơi và nguồn lực của chính doanh nghiệp là hết sức quan trọng.